İnme rehabilitasyonu

 

İnme rehabilitasyonu, inme tedavisinin çok önemli bir aşamasıdır. Rehabilitasyon hastaya psikolojik destek sağladığı gibi aynı zamanda hastanın diğer insanlara bağımlılığını azaltır.

Rehabilitasyon inme geçiren  bir kişi için düzelmenin önemli bir parçasıdır. İnme rehabilitasyonu hastanın yaşamını sürdürmesine yardımcı olur. İnmenin beyinde oluşturduğu hasarı geri döndürmez. Rehabilitasyonun amacı, kas gücünü yeniden oluşturmak ve hastanın günlük aktivitesini devam ettirmesini sağlamaktır. Hastanın rehabilitasyonda ne yapacağı ihtiyacına ve durumuna bağlıdır. Birçok alanda bağımsız olarak yaşaması için çalışılır: