Bursa’nın Kentsel ve Mimari Gelişimi Sempozyum Kitabı

Editör: Cafer Çiftçi

Osmangazi Belediyesi Yayınları, Mayıs 2007, 344 s.

Kitap, Bursa’nın fethi şenlikleri kapsamında Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi tarafından 7-8 Nisan 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiş “Bursa’nın Kentsel ve Mimari Gelişimi” başlıklı sempozyumda sunulan bildirilerden oluşuyor. 3 ana başlık altında düzenlenen sempozyumun “Kent, Kentli ve Tarih” başlıklı ilk oturumunda konuşmacı olarak Prof.Dr. Halil İnalcık, Prof.Dr. Doğan Kuban ve Prof.Dr. Bozkurt Güvenç yer alıyor. “Osmanlı Bursası” ve “Bursa’nın Mimari Gelişimi” başlıklı diğer iki oturumun konukları ve sunum başlıkları sırasıyla şunlar: “Anadolu’da Kent Tarihi Yazıcılığı Üzerine Bir Yöntem Önerisi” (Prof.Dr. İlhan Tekeli), “Ahî Loncalarının Bursa’nın Kent Dokusuna Etkisi” (Prof.Dr. Özer Ergenç), “Bursa’da Erken Osmanlı Dönemi Minareleri” (Prof.Dr. A. Osman Uysal), “Arşiv Belgelerinin Bursa’nın Kent Dokusuna İlişkin Verdiği Bilgiler” (Prof.Dr. Yusuf Oğuzoğlu), “Bursa’nın Kent Dokusundaki Değişim, 18.-19. Yüzyıl (Dr. Zeynep Dörtok Abacı); “Bursa’nın Kentsel Mirasının Korunması ve Yaşatılması: Osmangazi Belediyesi Örneği” (Bayram Vardar), “Bursa-Mudanya Demiryolu Hattı ve İstasyon Binaları” (Selen Durak), “Bursa’daki İpekçilikle İlgili Mimari Mirasın Korunması” (Dr. E. Özlem Aydın), “Bursa Erken Osmanlı Dönemi Dini Mimarîsinde Süslemeler” (Eser Çalıkuşu), “Bursa Hisar Bölgesinin Kentsel Gelişiminin Değerlendirilmesi (Arzu Ispalar Çahantimur), “Tarihsel Süreklilik İçinde Bursa Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi” (Dr. Tülin Vural), “Bursa Hanlar Bölgesinin Değişim Süreçleri” (Özlem Köprülü Bağbancı), “Ördekli Hamamı’nın Tarihsel Gelişimi ve Yapısal Özellikleri” (M. Bilal Bağbancı).