Category: Çıktıları belirleme

 • Meta programlar

  Meta programlar   Olaylara tek bir açıdan değil de birçok açıdan değişik insanların gözüyle bakabilmek yararlıdır. Meta program kategorileri değişik bakış açılarını, bireysel kalıpları tanımada yol göstericidir.  Meta-programlar dünyayı deneyimlediğimiz bireysel kalıplardır. Çevrede içeri alamayacağımız kadar çok bilgi vardır ve bu nedenle de kişisel deneyim yoluyla uygun olanları sistemden içeri alırız. Örneğin bir bardak suyun…

 • Uyum

  Uyum Uyum   Daha önce de bahsettiğimiz gibi iletişim sözcüklerden başka şeyleri de içerir. İletişimde asıl etkinin aşağıdaki oranlarda olduğundan söz etmiştik: 55% – vücut dili 38% – ses 7% – asıl içerik Bu araştırma sunumlara dayandırılmıştır ve duruma göre değişebilir. Bununla birlikte pek çok iletişimde vücudun duruşu, ifadeler, göz teması ve ses tonu kullandığımız…

 • Gerçeklik haritaları

  Gerçeklik haritaları   Dünyayı araştırmak için duyularımızı (görme, duyma, dokunma, tat ve koku) kullanırız. Ama bize sunulan herşeyi algılamamız imkansızdır. Bu nedenle, içeri alacağımız veya dışarıda bırakacağımız şeyleri süzen algılama filtrelerimiz vardır. Bu filtreler bireyseldir ve kendi deneyimlerimiz, kültürümüz, yetişme tarzımız, inançlarımız, değerlerimiz ve varsayımlarımıza dayalıdırlar. Gerçekliği araştırırken algılamamız içeriden gelir. Gerçekliği algıladığımızı düşünebiliriz ama…

 • Etkili iletişim

  Etkili iletişim                                     İyi diyalog kurabilmenin yolu, diğer insanların düşüncelerini ve hislerini anlamak ve takdir etmekle mümkündür. İletişimde vücut dilinin, göz temasının ve ses tonunun rolü tartışılmazdır.   Öyle ki çoğu zaman bunlar sözcüklerin     önüne geçer. İletişim diğer insanlarla –tesadüfi konuşma, ikna, öğretme, görüşme- her türlü etkileşimi tanımlamada kullanılabilecek bir sözcüktür ve minimum iki insanı gerektiren…

 • Milton Model

  Milton Model   Öğrenebileceğiniz ve hatırlayabileceğiniz hipnotik dil kalıpları Dolaylı emirler Daha geniş bir cümle yapısı içinde yer alan emir kalıplarıdır. Örnek: Rahatlamaya başlayabilirsin. Kısa bir süre sonra kendini çok iyi hissedeceksin. Negatif emirler “Pembe filleri düşünme” ilkesidir. Genellikle negatif bir şekilde verilen emir cümlesinin içindeki olumlu kısma tepki verilir (aşağıdaki örnek cümlelerde tepki verilecek…

 • Meta Model

  Meta Model   NLP’nin kullandığı yöntemlerden biri de Meta Model’dir. Meta Model, karşı tarafı daha iyi anlamamızı ve rahat iletişim kurmamızı sağlar.    Meta Model Meta Model spesifik sorular kullanmanızı ve bunlar sayesinde bir kişi veya kurumun mevcut gerçeklik anlayışından yeni bir anlam çıkarmanızı sağlayan bir modeldir. Kısacası, karşımızdaki insanın dünya modeli veya haritasını genişletmemize…

 • Tarihçesi

  Tarihçesi   NLP gelişen dünyada insanların performanslarını geliştirmek ve mükemmel iletişimciler haline gelmelerini sağlamak için düşünülmüş yararlı bir sistemdir. NLP 1970’li yılların başında dil bilimci John Grinder ile matematikçi Richard Bandler’in, belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur. NLP’yi oluşturanlar dikkatli ve detaylı bir gözlem…

 • NLP nin dört ilkesi

  NLP’nin dört ilkesi   programlandığımız şekilden kurtulup, düşünce ve eylemlerimizi istediğimiz gibi düzenlemeyi seçebiliriz. NASA tarafından yürütülen 1969 yılındaki Ay seferinde, seyahatin yüzde doksanı boyunca asıl rotadan sapılmıştı. Bu olay çok etkili bir şekilde dikkatleri NLP’nin temel ilkeleri veya etaplarına çekmektedir. Bu ilkeler şunlardır: Önce ne istediğinizi bilmelisiniz. Her durumda elde etmek istediğiniz sonucu açıkça…

 • İsimlendirme

  İsimlendirme   Grinder ve Bandler 36 saatlik bir çalışmayla ilk kitaplarını tamamladıktan sonra şu soruyu sordular: ‘Buna ne isim vereceğiz?’ Nöro – çünkü keşfettikleri kalıplar nörolojik düşünme süreçlerimiz düzeyinde idi. Linguistik – çünkü dili kullanma şeklimiz nörolojimizi yansıtır. Programlama – çünkü eğer istersek programlandığımız şekilden kurtulup, düşünce ve eylemlerimizi istediğimiz gibi düzenlemeyi seçebiliriz. 1969’da Ay’a…

 • Gözle erişim ipuçları

  Gözle erişim ipuçları Gözle erişim ipuçları   Temsil sistemleri görmek, işitmek, dokunmak, koklamak ve tat almaktan oluşan beş duyuya dayalıdır. Dr. Wyatt Woodsmall Nöro Linguistik Programlama insan davranışlarını değiştirmede kullanılan güçlü bir modeldir. NLP modelinin temel yapı taşları temsil sistemleridir. Bu işlemler sayesinde insanlar dünyayı algılar, temsil eder ve üzerinde işlerlik gösterir. İnsanların (içsel ve…