Genel güvenlik önlemleri

Genel güvenlik önlemleri

Genel güvenlik önlemleri

• Kaygan, kauçuk tabanlı, sert, alçak ökçeli ayakkabılar kullanmalı.

• Kaygan olmayan kilim ve halı kullanmalı.

• Evde yangın ve gaz alarmı bulundurmalı.

• Acil telefon numaralarını ulaşabileceği yerlerde bulundurmalı.

• Eğer hasta evde yalnız yaşıyorsa, komşularını yardıma çağırmak için sinyal sistemi yaptırabilir.

• Baston, walker, koltuk değneği gibi yardımcı araçlar kullanıyorsa bunları düzenli olarak temizlemelidir.

İnme sonrasında hastanın duygusal durumunda değişiklikler olabilir. Bu, genelde kontrolsüz gülüşler ya da ağlamalar şeklinde görülür.

Sosyalizasyon

Sosyalizasyon

İnme sonrası yeni yaşamında kişi önceden yaptığı günlük işlerini yaparken bile güçlük çekebilir. Konuşma, görme hareketlerinin koorasyonunda sorunlar olabilir.     Bu sorunlarla başa çıkabilmek için sabrın yanı sıra rehabilitasyon uygulanması gerekir.

İnme rehabilitasyonu

İnme rehabilitasyonu

İnme rehabilitasyonu, inme tedavisinin çok önemli bir aşamasıdır. Rehabilitasyon hastaya psikolojik destek sağladığı gibi aynı zamanda hastanın diğer insanlara bağımlılığını azaltır.

Rehabilitasyon inme geçiren  bir kişi için düzelmenin önemli bir parçasıdır. İnme rehabilitasyonu hastanın yaşamını sürdürmesine yardımcı olur. İnmenin beyinde oluşturduğu hasarı geri döndürmez. Rehabilitasyonun amacı, kas gücünü yeniden oluşturmak ve hastanın günlük aktivitesini devam ettirmesini sağlamaktır. Hastanın rehabilitasyonda ne yapacağı ihtiyacına ve durumuna bağlıdır. Birçok alanda bağımsız olarak yaşaması için çalışılır: