Temel Bilgiler Renkler

Temel Bilgiler Renkler

Rafael karşıtları

Orta Çağ sanatının basitlik ve manevi saflığından etkilenen Rafael’e karşı çıkan ressamlar, on dokuzuncu yüzyılda İngiliz resim sanatının en güzel örneklerini  yarattılar.

Rafael Karşıtları Kardeşlik Birliği 1848 Londra’sında, Viktorya devri İngiliz sanatının, hayal gücünden yoksun olduğunu ileri süren ve bu yüzden dehşet içinde olan küçük bir genç ressam grubu tarafından kurulmuştu. Sanatta basitlikten yana ve doğaya dönük bir yaklaşımı benimsemiş olan grup, Rafael (1483-1520) öncesi yaşamış ressamların eserlerinden etkilenmiş ve onlara olan saygılarından dolayı (Pre-Raphaelist) bu adı tercih etmişlerdi. Aynı zamanda, resimlerin doğa içinde yapılmasını ve doğaya sadık kalarak resmedilmesi fikrini savunan ressam ve eleştirmen John Ruskin’in (1819-1900) yazılarından da etkilenmişlerdir.

Grup içinde dikkati çeken ressamlar, Dante Gabriel Rossetti (1828-82), William Holman Hunt (1827-1910) ve John Everett Millais’dir (1829-96). Bu ressamlar Kraliyet Sanat Akademisinde okurken tanışmışlardı. Kraliyet Akademisinin Rönesans devri ressamlarını, özellikle de Rafael’i hiç eleştirmeden neredeyse tapınma seviyesinde göklere çıkarmasını kabullenememişler ve kendi sanat gruplarını kurmaya karar vermişlerdi. Bu birliktelik sadece grup üyelerinin bileceği, gizli bir kardeşlik örgütü olacaktı; bundan dolayı resimlerine sır dolu bir şekilde PRB (“Pre-Raphaelite Brotherhood” grubun İngilizce karşılığının baş harfleri) imzası atmışlardır.

Amaç ve idealler

Bu grubun ressamları, kendilerini sanattaki gerçeği ortaya koyacak öncüler olarak görüyorlardı. Orta Çağ resimlerindeki manevi saflığın çok daha iyi taklitlerini ve izleyiciyi yüceltecek soylu, ciddi nesnelerin portresini yapmak için çabalıyorlardı. Temaları genellikle dini, romantik edebiyat ve Orta Çağ efsanelerinden oluşuyor; eserlerinde hikaye veya ahlaki değerlere öncelik veriyorlardı. Eserlerine genellikle manevi veya sembolik anlamı olan objeler yerleştiriyorlardı.

Aynı zamanda, doğaya tam bir sadakat ile resim yapmaya ant içmişlerdi. Ruskin’in tavsiyelerine uyan üye ressamlar, manzara resimlerini yerinde, anında ve dış mekanlarda çiziyorlardı. O zamanın Kraliyet Akademisindeki doğa üzerine geniş ve genel anlayışa karşın, resimdeki her bir öğe çok detaylı ve keskin bir şekilde çizilmiştir.

Rafael karşıtları sanatlarını uygularken kesinlikle acı çekmişlerdi. Her bir yaprağı ve çiçeği tüm karışıklığıyla ortaya çıkarmak çok çaba isteyen ve zaman alan bir resim yapma yöntemiydi; bazen birkaç santimetrekare alanı bitirebilmek bile bir günü alabilirdi.

Eserlerindeki figürler idealleştirilmemiştir. Özellikle ressamların arkadaşları bu tablolarda modellik yapmışlardı. Genel olarak çok güzel kadınlar Rafael karşıtı ressamlara modellik yapmıştır.  Pozlar genellikle romantik veya trajik kadın kahramanlar olarak resimlenmiştir. Resimlerdeki güzel kadınların soluk renkli cildi, somurtan kırmızı dudakları, güzel saçları vardır ve yüzünde duygulu bir ifade taşırlar.

Titizlikle çalışılmış resimler

Rafael karşıtı ressamların tablolarında ki başlıca özellikler; kor gibi parlayan, mücevher benzeri renkler, zengin süsleme ve ince detaylar olarak sayılabilir. Orta Çağ’ın ışıklandırılmış el yazmalarındaki kesin kontür ve göz alıcı renklerden ve eski İtalyan fresk resimlerinden esinlenen ressamlar, tablolarında en az seviyede gölge ama çok ışıklı ortam kullanmışlardır.

Bu parlaklığı ve güneş ışığı efektini yakalamak için ressamlar on dördüncü yüzyıldaki İtalyan fresk tekniğini (doğrudan sulu bir şekilde alçı sıva üstüne yapılan resimler) taklit etmiştir. Bu resimlerde parlak ve canlı renkler kullanmışlardır; kontrast teşkil eden yeşiller, pembeler ve kırmızılar, yumuşak samur fırçalar ile ince, düzgün, ıslak yüzeylere beyaz yağlı boyayla saydam tabakalar halinde uygulanmıştır. Bu teknik dikkatli uygulandığında, beyaz boya tüm parlaklığını dışarıya verir ve renklere olağandışı berrak bir göz alıcılık kazandırır.

Rafael karşıtları genellikle yağlı boya ile çalışmışlardır; Rossetti, küçük ölçek bir seri sulu boya çalışması yapmış ve daha çok edebi, tarihi, ve İncil’e yönelik konuları betimlemiştir; örneğin, “The Annunciation” (bkz., sayfa 1241) isimli resimde olduğu gibi. O zaman için, geleneklere aykırı şekilde sulu boya ve guaş tekniklerini geliştirmiş ve noktalardan oluşan katmanlarla keskin, opak renkler kullanarak fresk veya tempera tekniği benzeri sonuçlar elde etmişlerdir. Bu teknik, zengin süslemeler ve çok dikkatli betimlenmiş botanik detayların verilmesi için ideal bir ortam yaratmıştır.

RAFAEL KARŞITI BİR TABLO

John Everett Millais’in “Çiftlikte Mariana” (1851) adlı tablosu parlak, mücevheri andırır renkleri ve detaylarıyla, tipik bir Rafael karşıtı tablodur. Tabloda, Alfred Tennyson’un bir şiiri olan Mariana resimlenmiştir, ki bu da Shakespeare’nin oyunu “Measure for Measure” dan alınmadır. Mariana, Angelo ile nişanlıdır, fakat Mariana’nın çeyizi denizde kaybolduktan sonra, Angelo onu terkeder.

“Annunciation” isimli vitray Mariana’nın kederini daha da dokunaklı hale getiriyor.

Sonbahar yaprakları belki de Mariana’nın solan aşkını ve yalnız yaşanacak günleri sembolize ediyor.

Koyu, donuk renkler Orta Çağ el yazmalarındaki dekorasyonu andırıyor.

Grubun kökeni

Rafael karşıtlarının ilk tabloları Rossetti’nin “Bakire Meryem’in Kızlık Çağı” ve Millais’in “Isabella”sı 1849’da sergilendi ve iyi kritikler aldı. Ancak, gizli grubun baş harfleri olan PRB’nin anlamı dışarıya sızınca eleştirmenler gruba sırt çevirdi. Muhafazakar sanat kuruluşu, Kardeşler Birliğinin gizli doğasından kuşku duydu ve “ilahi” Rafael hakkında yapılan eleştirilere ve yerleşik değer ve geleneklerin sorgulanmasına büyük kızgınlık gösterdi. Millais’in “Hazreti İsa Ebeveynlerinin Evinde” adlı tablosunda “Kutsal Aile”nin, basit bir marangoz dükkanında sıradan insanlar olarak resmedilmesi, içlerinde yazar Charles Dickens’ın da olduğu birçok kişi tarafından vahşice saldırıya uğradı.

Ruskin ise grubun savunucusu olarak ortaya çıktı ve grup üyelerine doğayı kopya etmelerini ve “Dürer zamanından bu yana en içten ve amaçları açısından en fazla bütünlük taşıyan” imgeleri resmetmeleri konusunda ısrar etti. Ruskin’in desteği Kardeşler Birliği için büyük dayanak oluşturdu.

İroniktir ki, grup tam da başarıya ulaştığı sırada, üyeler kendi bireysel sanat anlayışlarına yöneldiler. Millais, başlangıçtaki idealizmini bir yana bıraktı; zengin ve başarılı bir sosyete ressamı oldu. 1853’te Kraliyet Akademisine üye olarak seçildi ve 1896’da da başkanı oldu. Asi sanat öğrencisi, kuruluşun bir parçası olmuştu.

Rossetti, modeli ve esin perisi Lizzie Siddal’la yaşadığı fırtınalı aşkın da etkisiyle, Rafael karşıtı hareketin kendine has daha romantik şeklini geliştirdi. 1860’da evlendiler, fakat iki sene sonra Lizzie intihar etti. Rosetti onun ölümünden sonra bir daha kendini toparlayamadı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden 1882’de öldü. Ancak, Rossetti, bu kötü günlerinde, resmini geliştirdi ve Lizzie’nin anısına yaptığı “Beata Beatrix” gibi tablolarda olduğu gibi, güzel kadınların alegorik imgelerini resimledi.

Ahlaki amaç

PRB prensiplerine sadece Hunt sadık kaldı. Akımın içinde, derin, dini inançlarından dolayı “Yüce Papaz” takma adı verilen Hunt 1854’ten itibaren kutsal mekanları ziyaret etti ve İncil sahnelerini en doğru detaylarla yapmayı amaçladı.

Dini ağırbaşlılığı, “Uşak Shepherd” ( bkz. sayfa 1239) tablosunda açıkça görülür. Bu tablo, pastoral bir manzara içinde basit bir aşk hikayesi gibi görünebilir; ancak çok kuvvetli ahlaki bir mesaj içermektedir. Çoban çocuk ve kız güneşte yanmış durumdalar: Flört etmekten veya içki içmekten; koyunlar ise yollarını şaşırıp mısır tarlasına girmek üzereler. Bir bakıma, görevi ihmal etmeye karşı bir ihtarda bulunma; daha derin bir anlamda Hunt, kiliseyi kendi “sürü”sünü ihmal etmekle suçluyor.

Kardeşler Birliği, çok kısa sürmüş bir örgüt olmasına rağmen, İngiliz sanatı üzerindeki etkisi yirminci yüzyılın başına dek sürmüştür. Ayrıca, Orta Çağ’ın basitliği ve dürüst zanaatkarlığı “Arts and Crafts” (Sanat ve Zanaat) akımını da etkilemiştir. “Arts and Crafts” grubu, yüz yılın başında, endüstri çağında, el yapımı objelerin yaratılması ve satışı konusunu araştırmalara imza atmıştır.

Nazik fırça darbeleri ve ince, güzel süslemeleriyle, “The Annunciation” (1861), Daniel Gabriel Rossetti’nin nadiren yaptığı guaş çalışmalara güzel bir örnektir.

Temel Bilgiler Teknikler

Temel Bilgiler Teknikler


Kolajla yumurta sepeti

Yıpranmış kağıt, file kumaş ve oluklu karton kullanarak ilgi çekici ve  yaratıcı bir kolaj çalışması gerçekleştireceksiniz.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

    Şişe ve Ayna ile Natürmort  tablosunda Pablo Picasso (1881-1973), gazete kağıdı, duvar kağıdı ve beyaz kağıt üzerinde kömür kalem, yazı ve fırça ile doku yaratmıştır.

    Kolaj için şu malzemlerden faydalanabilirsiniz: (A) Oluklu karton, (B) File kumaş, (C) Dantel işleme, (D) Plastik, (E) File ağ, (F) Baloncuklu koruma kağıdı veya (G) kağıt havlu. Boyayı, fırçalar (H) ile uygulayın ve malzemeleri kesmek için maket bıçağı veya makas (I) kullanın.   

Her malzeme kendine özgü bir dokuya sahiptir. Yumurtanın düz, ipeksi dış kabuğu yada örgü bir sepetin kaba çıkıntıları gibi. Ressamlar bu tür yüzey özelliklerini resim yoluyla anlatırlar. Genellikle nesnenin dokusu tuval veya kağıt üzerinde taklit edilerek, tabloda inandırıcı ve canlı görünen nesneler resimlenir.

Ancak, daha yaratıcı başka bir yöntem daha vardır. Kolaj ve boya birleştirilerek, çalışmanıza gerçek doku etkisi kazandırabilirsiniz.

Kübistler, yirminci yüzyılın başlarında “yapıştırılmış kağıt” (papier colle) tekniği diye bilinen bu yöntemin sanatsal değer kazanmasında öncü sayılırlar. Siz çalışmalarınızda kağıt dışında da malzemeler kullanabilirsiniz.

Kolaj, temelde deneysel bir çalışma olduğundan kendi öz dokusal malzemelerinizi bulmak ve kullanmak konusunda kendinizi alabildiğince özgür hissetmelisiniz. Kabartma desenli duvar kağıtları, kaplama tahtası, zımpara kağıdı ve yansıtıcı plastikler tablo yüzeyini zenginleştirebilecek malzemelerden sayılabilir.

Bu natürmort çalışmada ressam, nesneye olağandışı kabarık bir görüntü vermek için oluklu karton parçası kullanmış. File ağdan kesilmiş bir parça örgülü sepet dokusu vermek için mükemmel bir seçim ve benekli yumurtalar da üzerine benek halinde boya sıçratılmış beyaz kağıttan kesilerek oluşturulmuş.

Kolaj için kesilen malzemeler tek başlarına kullanıldıklarında iki boyutlu ve düz bir hava yaratabilirler. Ancak, tüm malzemeler yüzeye tam anlamıyla yapıştırıldıktan ve yerleştirildikten sonra, boya ve fırça yardımıyla kompozisyona üçüncü boyut kazandırabilirsiniz.

Örneğin, bu alıştırmada, kırmızı üstüne eklenen gölge, düz masayı yatay, geri çekilen bir yüzey haline dönüştürmüş. Benzer bir şekilde, arka planda siyahtan beyaza ton geçişi ile nesnenin bir yanından gelen kuvvetli bir ışık duygusu verilmiş. Bu da, kompozisyonda bir yanılsama hissi uyandırıyor.

Boyalar ve yapışkanlar

Çağdaş kolaj ressamlarının, Kübist öncülerine kıyasla önemli bir avantajları vardır: akrilik boyaların keşfi. Akrilikler birçok malzemeye kolaylıkla yapışır ve çabuk kururlar. Malzemeleri birbirine yapıştırmak için, akrilik medium veya yapıştırıcı kullanabilirsiniz; tablonun tamamlanması için akrilik boya oldukça uygundur. Akrilik medium ve yapıştırıcı uygulandığında beyaz ve bulutlu görünümü için pek endişelenmenize gerek yok, kuruduklarında saydam bir görüntü kazanacaklardır.

Sıçratma tekniği

Sağ tarafta görülen fotoğraf üzerinde çalışmaya başlamadan önce, yumurtalar için benekli kağıt hazırlayın. Tavuk yumurtalarındaki sıcak, kremsi rengi vermek için beyaz kağıdı boyamaya başlayın. Bu işlemi, dağınık darbelerle, uzun, yassı fırçayı beyaz renge biraz burnt sienna ekleyerek yapın.

1    Burnt siennayı bol suyla inceltin. Büyük yassı bir fırçanın sert kıllarını bu karışımın içine daldırın. Sonra, fırçayı kağıt üzerinde birkaç santimetre uzakta tutarak ve ellerinizle kılları gerdirerek boyayı kağıt üzerine sıçratın.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

2    Makas kullanarak, yumurta şeklinde kağıttan oval parçalar kesin. Yaklaşık 15 adet yumurta yeterli olacaktır.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

YUMURTA SEPETİ

Bu kolaj, ressamın evindeki çöpe atacağı malzemeler kullanılarak yapıldı. Buradaki malzemelerin bazılarını bulamıyorsanız, başka malzemeler de kullanabilirsiniz.

MALZEMELER

Kalın karton

Kolaj malzemeleri: Oluklu karton, kırmızı kağıt, beyaz kağıt ve file ağ

Yapıştırmak için akrilik medium

3 renk akrilik boya: Ivory siyah, Titanyum beyazı, Burnt sienna

Fırçalar: 25 mm ve 8 numara yassı

1    Arka planı oluşturun Kartonun yaklaşık iki bölü üçü kadar oluklu karton kesin ve akrilik medium kullanarak yerine yapıştırın.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

   Siyah ve beyaz olarak boyayın 25 mm’lik yassı fırça kullanarak, kartonu akrilik siyah ve beyaz ile boyayın. Kartonun bir yanında saf siyah renk ile başlayıp, yanlara doğru ilerledikçe beyaz ekleyin.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

   Kırmızı kağıt ekleyin Masa üstünü oluşturmak için, parlak kırmızı kağıttan bir şerit kesin ve oluklu kartonun altına yapıştırın.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

4    Sepetin gölgesini yapın Özgür, açılı darbelerle ve 8 numaralı yassı fırçayı kullanarak, kırmızı masanın üstündeki geniş bir alanı burnt sienna ile boyayın.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

   Yumurtalara başlayın Benekli tavuk yumurtaları, boya benekleri taşıyan kağıt parçasından kesilen oval şekillerdi (bkz. Sıçratma tekniği, yan sayfa). Kırmızı alanın üstüne sıra haline yumurtaları yapıştırın ve bir küme oluşturun.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

6    Bir yumurta dağı oluşturun Oval şekilleri, yukarıya doğru gittikçe birbirlerinin üstüne gelecek şekilde yapıştırmaya devam edin ve üçgene benzer bir küme oluşturun.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

7    Yumurtaların üstüne fırça ile yapışkan uygulayın Yumurta yığınının alt yarısına fazlaca yapışkan sürün. Şimdi bu alana sepeti oluşturmak için file ağ yapıştırmaya hazırsınız.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

8    Ağı yerleştirin Ağdan bir parça kesin ve yapışkanın üstüne baskı yaparak oturtun. Üstüne biraz daha yapışkan sürün ve file parçasının tam yapıştığına dikkat edin.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

9     Son birkaç yumurta daha ekleyin Son olarak, masaya rasgele birkaç yumurta daha ekleyin ve tüm kompozisyondaki simetriyi dengeleyin.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx

    Kolajın son halinde, oluklu kartonun dokunulası yüzeyi ve ağ, yumurtaların düzgün ve benekli görünümünü mükemmel bir şekilde dengeliyor. Resme baktığınızda değişik dokuların nasıl gerçek nesneleri çağrıştırdığını siz de fark edeceksiniz.

This image has an empty alt attribute; its file name is resim.ashx
Dis Mekan

Dis Mekan

Pazar yeri

Guaş boya kullanarak bu pazar yerini resimlemek oldukça eğlenceli bir çalışma olacak. Hem opak renkler, hem de hızlı fırça darbelerini birlikte kullanacaksınız.

Bu karmaşa içindeki pazar yeri manzarası guaş boya ile resimlendi. Sulu çalışılmış arka planı, alış veriş yapanları ve dükkan sahiplerini en iyi biçimde gösteren bir boyadır guaş boya.  Boyanın serbestçe kullanılması ve detaylara fazla önem vermeden çalışma, nesnelerin daha da dinamik görünmesine yol açıyor.

Guaş doğal olarak opak bir boyadır: kalın bir şekilde kullanıldığında, üstteki renk daima alttaki rengi bastırır. Fakat, guaşın su ile inceltilip ince bir tabaka halinde uygulanması da mümkündür. Ancak, içindeki boya maddesine bağlı olarak (pigment), guaş uygulamalar içinde zerrecikler görülebilir ve sulu boyaya kıyasla bazı renkler tebeşirimsi bir hava taşır.

Gölge üzerine ışık

Sulu boya ile açık renkten başlayıp koyuya doğru çalışabilirsiniz, ancak guaş için tam tersi de mümkündür. Bu örnekte, ressam arka plandaki koyu tonları resmin başında çalışmış. Soluk, opak ten renkler daha sonra, koyu arka plan üzerine bindirilmiş. Benzer bir şekilde, saf beyaz parlaklıklar da resmin sonunda uygulanmış.  Parlak renkli meyveler de son aşamalarda renklendirilmiş.

Meyvelerin ve iki ana karakterin olduğu ön plan yukarıda verilmiş fotoğraf referans alınarak resimlendi. Kompozisyonun geri kalan bölümü için hayal gücüne bağlı olarak çalışıldı, bazı detaylar için tatilde çekilmiş enstantaneler veya dergilerdeki fotoğraflardan (tütüncü dükkanı gibi) referans alındı.

İnsanları kalabalık halde resmederken detaylara önem vermeniz gerekmez. Figürleriniz, basit lekelerden oluşabilir. Figürlerin orantısını iyi belirlemeniz kaydıyla resmin her elemanı güzel görünecektir.

MALZEMELER

300 gr sulu boya kağıdı, 41×51 cm ebatlarında

Grafit kalem

8 renk guaş boya:

Vandyke kahverengisi,

Sarı ochre, Limon sarısı, Cadmium oranj, Burnt umber, Ultramarine,

Cadmium kırmızısı,

Titanyum beyazı

Fırçalar: 25 mm yassı; 4 v6 numara yuvarlak; 6 numara yassı

Palet

1    Minimal bir eskiz çalışın Grafit kalem kullanarak, pazar yeri ve insanların bir eskizini yaparak başlayın. Resmi, neredeyse minimum seviyesinde tutun, her bir insanı basit kontür ve oval kafa gibi eskiz şekilde resimleyin.

2    Ana gölgeyi yerleştirin Çok sulandırılmış Vandyke kahverengisini 25 mm’lik uzun yassı fırça ile, standların olduğu bölgenin altındaki koyu alanları oluşturmada kullanın. Şu an için, insan figürlerine dokunmayın ve boyanmamış beyaz şekiller olarak bırakın.

   Arka planı boyamaya başlayın Arka plana ve ön plandaki boş alana, sulandırılmış sarı ochre uygulayın. Bu sıcak renk beyaz kağıdın parlaklığını bastıracak ve sonraki renkler için nötr bir ton oluşturacaktır. Resmi kurumaya bırakın.

    İnsanlara kontür atın Yuvarlak 4 numaralı fırçayla Vandyke kahverengisi ile başlıca figürleri kontürle oluşturun. Aynı rengi kullanmaya devam ederek, saç ve elbise gibi küçük alanlara ton atın.

    Koyu kıvamda kullanıldığında beyaz guaş boya, resimdeki en parlak renkleri bile bastırmak için yeterli derecede opak olacaktır. Cadmium kırmızısı (üstte), limon sarısı (ortada) ve cadmium oranj (altta) üzerinde görüldüğü gibi.

Cadmium turuncu (üst), cadmium kırmızı (orta) ve sarı ochre (alt) renkler su ile karıştığında şeffaf bir yapıya dönüşürler.

   Portakal ve limon renklerini boyayın Yassı 6 numaralı fırçayla turunçgil sınıfına giren meyveleri, limon sarısı, sarı ochre ve cadmium oranj karışımı ile dağınık darbelerle boyayın.

   Gölgeyi kuvvetlendirin Vandyke kahverengisi ile biraz burnt umber ve ultramarine karıştırarak tentelerin altındaki gölgeler için koyu tonları geliştirin. Bu koyu karışımı, kalabalığın üst ucuna dek getirin, uzakta görünen figürlerin kafalarının etrafını dağınık darbelerle boyayın.

7    Binalar üzerindeki özellikleri ortaya çıkarın Yuvarlak 4 numaralı fırçayı alın ve sarı ochre içine biraz cadmium kırmızısı ve cadmium oranj karıştırarak gül rengi bir karışım elde edin. Bu karışımla, arka plandaki pencereleri, tenteyi ve yazıları biraz su eklenen darbelerle ortaya çıkarın.

RESMİ GELİŞTİRİN

Pazar yerindeki yerleşimi bitirdiğiniz için, kalabalık üstünde çalışmaya başlayabilirsiniz. Ten rengi ve parlak renklerle boyanmış elbiselerle, insan figürlerine canlılık kazandıracaksınız.

   Elbiseleri ekleyin Sarı ochre içine biraz cadmium kırmızısı katarak baskın bir renk elde edin ve 6 numaralı yassı fırça ile arka plandaki insan figürlerinin bazılarını boyayın. Kompozisyonun merkezinde birkaç figür seçin ve bu figürlere parlak cadmium kırmızısı ile giydirin. Beyaz gömlekleri ve ceketleri boyamadan bırakın.

   Elleri ve yüzleri ekleyin Sarı ochre ve titanyum beyazına biraz cadmium kırmızısı karıştırın ve bu karışımı, 6 numaralı yuvarlak fırça ile ten renkleri için kullanın. Detaydan kaçınmayı unutmayın. Ön planda görülen yüzler ve eller sadece geniş renk darbelerinden oluşmuştur.

10    İnsan figürlerini geliştirin Uzaktaki kafalar için, rastgele birkaç noktasal ten rengi kullanın. Vandyke kahverengi ve ultramarine karıştırarak nötr bir karışım hazırlayın ve bunu arka plandaki figürlerin parlak beyazındaki tonu kırmak için kullanın. Aynı karışımı, ön planda görülen iki karakterin elbiselerindeki kat yerlerini ve gölgeleri ortaya koymak için kullanın.

11    Meyveleri tanımlayın Turunçgil meyvelerin üstünde, 4 numaralı yuvarlak fırça ile gölgeler oluşturun. Sağdaki portakallara burnt umber ve cadmium kırmızısı karışımıyla kontür atın; limonların üzerindeki gölgeler ise burnt umber ile kullanın.

Yaratıcılığınızı Kullanın Arka plan ışığı

Benzer bir pazar yeri manzarasını ressam, güneş ışığı doğrudan kalabalık üzerinden, arkadan gelirken çalışmış. Kuvvetli ışık altındaki figürler basit silüetler halinde çizilmiş ve resmin ön planı boyunca koyu, uzamış gölgeler görülüyor. Tenteler, figürlerin kafası üzerinde desenler oluşturuyor.

İLERİ AŞAMALAR

Pazar yeri ve insanlar oluşturuldu ve bu noktada resim görsel anlamda bitmiş sayılabilir. İnsanlar ve meyveler üzerinde son rötuşlarla ve birkaç ışık ekleyerek resim tamamlanmış olacak.

12    Mavi kutu boyayın Tek bir meyve kutusunu ultramarine ile boyayın. Bu, önemli göz alıcı mavi dokunuşla bitişiğindeki portakal ve sarılar canlanacak.

13    Gölgeleri kuvvetlendirin Meyve standlarının arkasındaki gölgeleri kuvvetlendirmek için burnt umber kullanın. Ellere ve yüzlere gölgeler ekleyin ve fazla detay vermeden yüz hatlarını ortaya çıkarın.

Ünlü Ressamların Fırçalarından V

Jan Brueghel (1568-1625) Köy Pazarı

Flaman ressam Jan Brueghel’in bu pazar manzarasında seyirciyi uzun süre oyalayacak kadar karmaşa ve hareket var. Köylüler kendi işlerine bakıyor veya gruplar halinde ayakta durup çene çalıyorlar; her bir figür özel duruşu ve dikkat çekici elbisesi ile ayrı bir birey olarak resimlenmiş.

Gerçekten de, orta uzaklıktaki figürler ön planda görülenler kadar detaylı ve titizlikle çizilmiş; ancak orta uzaklıktakilerin yüz hatları arka plana doğru gittikçe iyice belirsiz hale geliyor, hatta kayboluyor. Koyu kontürler, boyanmış her bireyi tanımlamakta ve kalabalık içinde kaybolmasını önlemekte.

Yolun diyagonal hareketi daha hareketli alt bölümü sakin olan üst bölümden ayırıyor.

Kalabalığın etrafına noktalar halinde serpiştirilmiş kırmızı giysiler, diğer giysilerdeki nötr koyuluklara canlılık katmaktadır.

14    Ten renklerini ekleyin Titanyum beyazına biraz sarı ochre ve cadmium kırmızısı katın ve soluk ten rengi elde edin; bu rengi, ön planda görülen figürlerin el ve yüzlerine parlaklık eklemek için kullanın. Elbiselerin bazılarını kuvvetlendirmek ve tentelerin destek direkleri için beyaz renk kullanın.

15    Son rötuşları ekleyin Son olarak, cadmium kırmızısı, titanyum beyazı ve biraz da burnt umber karıştırarak kirli pembe elde edin ve insanların saçına parlaklık eklemek için kullanın. Arka planda görülen figürlerin yüz hatları için vandyke kahverengisinden noktalar oluşturun. Arka plandaki figürleri birkaç beyaz fırça darbesiyle açın ve portakalların parlak kısımları için de, yine beyaz kullanın.

TAMAMLANMIŞ RESİM

A Belirleyici fırça darbeleri

Arka plandaki eskiz haldeki figürler, birkaç canlı fırça darbesi ve sadece birkaç guaş renk ile oluşturuldu.

B Arka plan boyası

Arka plandaki binalar üzerine, sıcak güneş ışınlarının izlenimini vermek ve kompozisyona uzaklık ve derinlik duygusu kazandırmak için ochre rengi kullanıldı.

C Opak gölgeler

Tenteler altındaki koyu ton için, kuvvetli opak guaş kullanıldı; bu ton daha açık ve parlak figürlerle kontrast oluşturdu.