Çözüme Kavuşturulmuş Yoğunluk      Marcus Friesl n Çoklu sistemler birbirlerine uyumlu hale getirilmek istendiğinde, gündeme gelen bir taviz verme düzeyi vardır. Bu tavizkarlık, her bileş