Elazığ

ELAZIĞ

Elazığ, Doğu Anadolu’da Harput Kalesi’nin bulunduğu tepenin eteğinde kurulmuş bir kent.

Harput Kalesi’nin sol tarafında yer alan Süryani Kilisesi’nin inşa tarihi M.S. 179’dur. Bu kilise,
Kızıl Kilise, Süryani ve Yakubi Kilisesi adlarıyla da anılmakta.


Tarihi kaynaklara göre Harput’un en eski sakinleri M.Ö. 2000 yıllarından itibaren Doğu Anadolu’ya yerleşen Hurriler. Harput ve çevresi, 1071 yılındaki Malazgirt savaşından sonra Türkler’in eline geçmiş. Osmanlı Dönemindeki ilk adı Mezra olan kent, Sultan Abdülaziz zamanında geliştiği için Mamuret-ül Aziz (Aziz’in yaptırdığı kent) adını almış. Halk diline Elaziz olarak geçen bu isim, 1937 yılında önce Elazık sonra da bugünkü söylenişiyle Elazığ adını almış.

HAZAR GÖLÜ

Hazar Gölü, Elazığ’a 22 km. uzaklıkta, Hazar Baba ve Astar Dağları arasına sıkışmış tektonik bir göl. İki plajı Mavi Bayrak sahibi olan Hazar Gölü kıyılarında her tür su sporu ve balık avcılığı yapılabiliyor. Çevresinde çeşitli konaklama tesislerinin sıralandığı Göl’de, bir de batık kent tespit edilmiş. Kilise Adası civarından başlayan batık kentin Sivrice’ye kadar uzandığı düşünülüyor. Çalışmalar halen devam ediyor.

BUZLUK MAĞARASI

Elazığ’a 12 km. uzaklıktaki Buzluk Mağarası, Keban Baraj gölünün seyir tepesi konumunda.

Buzluk Mağarası, jeomorfolojik yapısı nedeniyle yaz aylarında sarkıtlar ve dikitler halinde buzlar oluştururken, kış aylarında ise tam tersine sıcak hava oluşturuyor. Yöre halkı tarafından mağarada oluşan buzun bazı hastalıkların tedavisinde etkili olduğuna inanılıyor. Bölgede meydana gelen büyük bir çöküntü ile çevresinde bulunan kayaların üst üste yığılmasıyla oluştuğu sanılan mağara tarihinin Urartular’a kadar uzandığı, Harput’un tarihinden daha eski olduğu sanılıyor.

KEBAN BARAJ GÖLÜ

Türkiye’nin en büyük yapay gölü. Göl’de su sporları ve balık avcılığı da yapılıyor. Yeşil alanlar ve çeşitli dinlenme tesisleri ile çevrelenmiş gölde yürüyüş ve park alanları da mevcut.

Elazığ, Doğu Anadolu’yu Batıya bağlayan bir kavşak noktası. Elazığ, demiryolu ile doğu ve batıya illerine bağlanıyor. Elazığ Havaalanı’na uçak seferleri düzenlenmekte.

HARPUT KALESİ (SÜT KALESİ)

Tarihi Harput şehrinin güneydoğusunda Elazığ ovasına egemen bir konumda bulunan kale, Urartular döneminde inşa edilmiş. Kalenin Roma, Bizans ve Arapların eline geçtiği tarihi belgelerde mevcut. Kale hakkında çeşitli efsaneler anlatılıyor. Bir rivayete göre kalenin yapımı sırasında su yerine süt kullanıldığı, bu nedenle Harput Kalesi’nin Süt Kalesi olarak da anıldığı söyleniyor.


by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *