Etkinin Özünü Çıkarmak ve Ürünü Teşhir Etmek Dean Demko; Tez danışmanı: Rob Ley      Dean Demko n Bu tez, potansiyel olarak insanın davranışlarını değiştirebilecek olan alelade nesnelerin