Gap Projesi


GAP; Türkiye tarihindeki en büyük ve en kapsamlı proje. Teknolojinin ve insanın gücünün doğaya meydan okuması.. Ülkemizin en geri kalmış bölgesi olan Güneydoğu Anadolu’nun ekonomik, siyasal ve toplumsal yapısını tamamen değiştirecek olan bir sulama ve enerji kompleksi. Beraberinde, kurak iklimin oluşturduğu bin yılların kültürü yerine su kültürünü getirecek olan dev bir proje…


GAP, ülkemizin görece az gelişmiş bölgelerinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 9 ilde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) uygulanmakta olan, çok sektörlü entegre bir bölgesel kalkınma projesi. Entegre niteliğiyle Proje, sadece barajlar, hidro-elektrik santralleri, sulama yapıları gibi fiziksel yatırımlarla sınırlı kalmayıp, bunların yanında ve birbiriyle eşgüdüm içinde tarımsal gelişme, sanayi, kentsel ve kırsal altyapı, haberleşme, eğitim, sağlık, kültür, turizm ve diğer sosyal hizmetler gibi sosyo-ekonomik sektörlerin geliştirilmesine yönelik yatırım ve etkinlikleri de içeriyor.

Proje, gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi üzerine kurulu; kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekansal planlama ve alt yapı geliştirilmesi GAP’ın temel stratejileri. GAP kapsamında sulama ve hidroelektrik üretimine yönelik 13 proje yer alıyor. Dicle ve Fırat nehirleri ile kolları üzerinde 22 baraj ve 19 hidroelektrik santralı inşasını kapsıyor proje. Sulanacak toplam alan,1.7 milyon hektar üzerinde, üretilecek elektrik enerjisi ise yılda 27 milyar w/saat. Projenin tamamlanmış olup kullanıma açılmış tesisleri arasında,gövdesi ve hacmi bakımından dünyanın 6.büyük barajı olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı yer alıyor. Atatürk Barajı’nın gövdesi 169 m. yüksekliğinde ve yaklaşık 2 km. uzunluğunda.Gövdenin yapımında kullanılmış toplam kaya,toprak ve beton ile Türkiye’nin kara sınırlarını 3 m. yükseklik ve 1 m. genişlikte bir duvarla çevirmek mümkün. Ve Atatürk Barajı gölü,kapladığı alanın genişliğiyle Türkiye’nin 2.büyük gölü.