Genç erişkinlerde inme

 

Yapılan çalışmalar, genç erişkinlerde inme nedeni olarak, %31 kalp kökenli emboliler, %20 kan hastalıkları, %20 beynin küçük damarlarının hastalıkları (hipertansiyon ve diyabete bağlı), %11 çeşitli yangısal damar hastalıkları, %5 oral kontraseptifler, %2 komplike migren ve ancak %4’ünde atersokleroz saptamışlardır. 45 yaşın altındaki inmelerde ateroskleroz daha az görülür. Gençlerin üçte birinde bazen bir neden bulunamayabilir. Kalpden beyine atan pıhtılar (emboliler) kalpteki endokarditden, takılan protez kapaklardan, kardiyomiyopatiden (kalp kası zayıflığı) veya kalp duvarına yapışmış trombüslerden (damarın içinde pıhtı oluşması) kaynaklanabilir.