Görüntüleme testleri

Görüntüleme testleri

 

BT (Bilgisayarlı Tomografi)

Tanıda kullanılan ilk testlerden birisidir. X-ışınları kullanılarak beynin görüntülenmesi sağlanır. İnmenin nedeni, beyindeki hasarın yeri ve yoğunluğu hakkında değerli bilgiler verebilir.

BT (Bilgisayarlı Tomografi)

Tanıda kullanılan ilk testlerden birisidir. X-ışınları kullanılarak beynin görüntülenmesi sağlanır. İnmenin nedeni, beyindeki hasarın yeri ve yoğunluğu hakkında değerli bilgiler verebilir.

MRG (Magnetik Rezonans görüntüleme)

Magnetik alan kullanılarak beynin görüntülenmesi sağlanır. BT gibi beyindeki hasarın yerini ve yoğunluğunu gösterir. BT den daha ayrıntılı ve daha iyi görüntüleme sağlar, daha derin ve daha küçük hasarları göstermede yararlıdır.

Bilgisayarlı tomografide beynin sağ ve sol tarafında beyin damar tıkanmasına bağlı infarkt alanları görülmekte.

SPECT (Singl Foton Emisyon Tomografisi)

Beyine giden kan akımını saptamada kullanılan bir başka yöntemdir. Pozitron emisyon tomografisinde (PET)oksijen kullanım hızı ve oksijen tutma fraksiyonu ile serebral metabolizma ve ayrıca hipometabolizma alanlarının tanımlanması ve duyarlı beyin dokusunun belirlenmesi için beynin farklı bölgelerindeki oksijen tutma oranları saptanır. Ayrıca şeker (glukoz) tüketim miktarı ve mental aktivite sırasında bölgesel beyin fonksiyonu görüntüleri oluşturulur. PET beyin işlevlerinin mekanizmaları kapsamında geniş bir araştırma alanı açmış olmasına rağmen pahalı ve karmaşık bir yöntem olması nedeniyle inme hastalarının tanısında kolay uygulanabilir bir yöntem değildir.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *