Hareket becerisi

Hastaya, yürüme, tekerlekli sandalye kullanma, bir yerden bir yere geçiş gibi beceriler kazandırılır.

İnme tedavisinde rehabilitasyon atlanmamalı, bunun yararına inanılmalıdır.