İletişim

Konuşma ve lisan gibi, hasta için son derece önem taşıyan yeteneklerin kazanılması amaçlı bir çalışmalıdır.

Kişinin inme sonrasında yeni yaşamına adapte olabilmesi için rehabilitasyon görmesi gerekir.