Kan akımı testleri

 

Birçok kan akımı testi vardır. Bunların çoğu ultrason tekniği ile yapılır. Bunlara örnek B-mod görüntüleme renkli Doppler (Dupleks) görüntülemedir. Bu testler beyine kan sağlayan damarlar hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Diğer bir kan akımı testi anjiyografidir. Kan damarına özel ilaç enjeksiyonu ile X ışınları verilerek kan damarlarının görüntülenmesi sağlanır. Bu test güvenilir şekilde kan damarına blokajın yerini ve büyüklüğünü gösterir. Özellikle anevrizma ve damar anomalilerinin cerrahi girişim öncesinde gösterilmesinde değerli bir metottur.

EEG testinde elektrodlar beynin elektriksel aktivitesini gösterirler. Sol üstte beynin acı hissi olmadığı durumdaki görüntüsü görülüyor. Yanda ise acı durumunda, beynin renkli görüntüsü görülmektedir.