Kars

KARS

Kars’tan doğuya, sınıra doğru 45 km. uzaklıkta Ani Harabeleri yer alıyor. Şaşırtıcı, çarpıcı bir yer. Burada, Selçuklu eserleri ile kiliseler yan yana.


Ani kentini koruyan çift sur sırasından dış surlar çok daha alçak inşa edilmiş.
Daha yüksek olan iç sur ise birbirine yakın ve  yüksek yarım daire şeklinde burçlarla bezeli.

KTürkiye’nin en doğusunda yer alan Kars, karasal iklimin etkisiyle ülkemizin en soğuk kentlerinden biri aynı zamanda. Adını bir Türk boyu olan Karsaklar’dan alan, Yontma Taş Devri’nden (M.Ö. 13000-10000) beri kesintisiz yerleşime sahne olan Kars, inanç turizmi açısından da ilgili çekici bir potansiyele sahip. Bölge Hurriler, Urartular, İskitler, Parthlar, Sasaniler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Gürcüler, Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Osmanlılar’ın hakimiyetine girmiş ve bu medeniyetlerin birçok eserini de günümüze taşımıştır. İlgi çekici bir kış turizmi potansiyeli de taşıyan kent, çok sayıda tarihi eserin yanı sıra Ani gibi inançların buluşma noktası ören yerleri ile çok sayıda ziyaretçinin ilgi odağı olmaya devam ediyor.


Kars’a, büyük şehirlerden otobüs seferleri düzenlenmekte. İstanbul-Kars 1428 km, Ankara- Kars 1080 km. Kars’taki otobüs terminalinin kent merkezine uzaklığı 3 km. Firmaların servis araçları otogara ücretsiz seferler düzenliyor. Tren istasyonunun kent merkezine uzaklığı 1 km. Ulaşım taksi ve dolmuşlarla yapılıyor. Kars Havalimanı’nın kent merkezine uzaklığı 7 km.

ANİ HARABELERİ

Ani Harabeleri Kars’a 48 km. uzaklıkta yer alıyor. Ocaklı Köyü yakınında,Türkiye-Ermenistan sınırına yakın Arpaçay nehri kenarında konumlanan kentin kuruluşu M.Ö. 350-300 yıllarına dayanıyor.

Ani, Hristiyan Ermeni inanışınca kutsal sayılıyor. Şehirde, Selçuklu eserleri ile kiliseler yan yana hatta iç içe duruyor. Adını İran, Eti ve Roma tanrılarından aldığı söyleniyor. Milattan önce bir kale kenti olarak kurulan Ani, 10. yüzyılda Bagratoğulları sülalesinden Ermeni hükümdarlara başkentlik yapmış. Kendisini zapteden kavimler tarafından defalarca yenilenmiş ve askeri amaçla kullanılmış olan kent, 1064 yılına kadar Bizans’ın yönetiminde kalmış ve bu tarihte Selçuklular’ın eline geçmiş. Konumu açısından İpek Yolu geçişinde olması ticari ve askeri bakımdan önemini bir kat daha artırmış.

Şehir defalarca görmüş olduğu saldırılar ve depremlerden dolayı harabe haline gelmiş. Kentin merkezindeki Ani Katedrali en büyük eserlerden birisi. 1001 yılında Yunan haçı planında yapılmış olan katedral 1064’de Alparslan tarafından camiye çevrilmiş.

Doğu yönünde Arpaçay’a inen kayalıkların eteğinde Prens Dikran Honents’in yaptırdığı Surp Kirkor Kilisesi bulunuyor. İçi fresklerle süslü kilise oldukça iyi durumda. 1036 yılında yapılmış Surp Pirgiç (Halaskar) Kilisesi ise yörede Keçeli Kilise diye de biliniyor.

1038’de yapılan Surp Hovannes (Apostol) Kilisesi’nden günümüze pek bir şey ulaşamamış. Kuzeybatı tarafında aynı adı taşıyan üç kilise bulunuyor. Bunlardan Surp Kirkor Abugamrents Kilisesi 994’de yapılmış ve Aziz Kirkor Lusaroviç’e adanmış. Kentin ortasındaki kervansarayın ise ancak kalıntısı günümüze kadar gelebilmiş.

SURLAR

Kuzey surları 972 yılında III. Ashot tarafından yaptırılmış. Daha sonra 977 ve 990 yıllarında II. Simbat tarafından restore edilmiş. 11. yüzyılda Emir Menuçehir tarafından surlar yeniden güçlendirilmiş ve Selçuklu motifleri içeren rölyeflerle süslenmiş. Kuzeyde yer alan kapıya Ortakapı (Aslanlı Kapı), sağdakine Çifte Beden Kapısı (Ejderha Kapısı) soldakine Hıdrellez Kapısı adı veriliyor. Ejderha Kulesi, 12. yüzyılda Selçuklular tarafından hastane olarak kullanılmış, Anadolu’nun en eski hastanelerinden.

SELÇUK SARAYI

Ani ören yerinin kuzeybatı ucunda dik bir yamaçta Sultan Sarayı bulunuyor. Beş katlı olarak inşa edilmiş binanın üst katları yıkılmış. Ön yüzünün mozaik işlemeleri ise hala görülebiliyor. Dış kapısında bulunan zengin mozaik şeklindeki taç kapısı geometrik motiflerle süslenmiş. İçte muhtelif odalar, galeri, depolar ile çeşmesiyle büyük bir yapı kompleksi oluşturuyor.

MENUÇEHR CAMİİ

1072 yılında Ani emiri Menuçehr tarafından yaptırılan cami, Selçuklular’ın Anadolu’da inşa ettikleri ilk cami. Tavanları mozaik görünümü renkli taşlar ile zengin motifli geometrik süslemelerle bezeli caminin minaresi yıkılmış. Şerefesinin altında Allah yazıtı yer alıyor.

DİGOR

Kars’a 42 km. uzaklıktaki Digor’da ünlü Türk şairi Dede Korkut’un yaşadığına inanılıyor. Çevrede Orta Çağdan kalma kiliseler mevcut. Bunların içinde Digor yakınlarında bulunan Beş Müzesi (Beş Kilise) ve Karabağ köyü yakınlarında bulunan, iyi korunmuş Karabağ Müzesi’ni (Müren Kilisesi) ziyaret edebilirsiniz.

Menuçehr Camii’nin kuzey köşesinde Kufi harflerle “Bismillah” yazan yüksek sekizgen minare yer alıyor. Minarenin camiye uyumsuz görünümü, minarenin caminin yapımından önce ya da sonra yapıldığı tartışmalarına sebep olmuş.

TİGRAN HONENTZ KİLİSESİ
(NAKIŞLI MÜZESİ)

Kilise 1215 yılında Tigran Honentz tarafından Arpaçay Vadisi’ne bakan bir teras üzerine yaptırılmış. Merkezi planı olan yapının konik kubbesi dıştan on altı köşegenli kemerlerle dekore edilmiş. Yapının dış cephesi taş üzerine oyulmuş insan, hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş.

GAGİK KİLİSESİ
(GAGİK MÜZESİ)

Ani’nin batısında 1001 yılında I. Gagik tarafından yaptırılmış. Büyük ve merkezi planlı bir yapı.

KRİKOR ABUGAMRENTS
KİLİSESİ / MÜZESİ

Ani’nin Alaçay Vadisi’ne bakan yamaçlarına 994 yılında Krikor için erkek kardeşi Hamze ve kız kardeşi Seta tarafından yaptırılmış. Merkezi planlı yapının yüksek silindirik gövdesi ve konik kubbeye sahip çatısında 12 adet pencere mevcut.

KURTARICI KİLİSESİ
(KESELİ MÜZESİ)

1035-1036 yıllarında yaptırılmış. 1771 yılında restorasyon geçiren yapıya 15. yüzyılda çan kulesi ilave edilmiş. Dış cephe çok zengin motiflerle süslü. Kubbe oldukça yüksek silindirik gövde üzerinde yer alıyor. Bugün yapının ancak yarısını görmek mümkün. Diğer yarı, yıldırım çarpması sonucu yıkılmış.


Kurtarıcı Kilisesi.

MERYEM ANA KATEDRALİ
(MERYEM ANA MÜZESİ)

Ani merkezinde yer alan katedralin inşaatına 939 yılında II. Simbat döneminde başlanmış ve 1001 yılında I. Gagik’in eşi Katramida tarafından yaptırılmış. Katedralin mimarı İstanbul’daki Ayasofya’yı deprem sonrasında restore eden mimar Tiridates. Bazilika tipli, 3 nefli ve silindirik gövdesi ile Ani’nin en büyük katedrali. 1064 yılında Alpaslan’ın Ani’yi almasıyla, camiye çevrilerek Fethiye Camii adını almış.

KARS MÜZESİ

Kars Müzesi, Doğu Anadolu’nun en zengin müzelerinden biri. Arkeolojik eserler bölümünde Kars yöresinde bulunmuş seramik ve bronz eserler, yüzük taşları, çeşitli paralar, süslemeli ahşap kapılar, nişler, çanlar; Etnografik Eserler Bölümü’nde Kars halkının tarih içinde kullandığı eşyalar; bahçede ise çeşitli devirlere ait rölyefler, koç heykelleri ve mezar taşları sergileniyor.

Müze Tel : (+90-474) 212 38 17
Ziyarete açık saatleri : 08.30-12.30 / 13.30-17.00
Ziyarete açık günler : Pazartesi hariç her gün

KARS KALESİ

Merkez Kale veya İç Kale olarak da anılır. 12. yüzyılda Saltuklular tarafından yaptırılan Kale’de yapımına ilişkin bir de kitabe mevcut. Kitabede, kalenin 1152 yılında Sultan İzzettin’in emri ile veziri tarafından yaptırıldığı yazılı.

SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI MERKEZİ

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olan Sarıkamış, 2200-2900 m. yüksekliğinde bir plato üzerinde yer alıyor. Doğal güzelliği ve modern kayak tesislerinin yanı başında açılmaya başlayan oteller Sarıkamış’ın önemli bir turizm merkezi olmasını sağladı. Sarıkamış’ta, en uygun kayak mevsimi 20 Aralık-20 Mart tarihleri arasında.

HAVARİLER MÜZESİ

932-937 yılları arasında II. Abbas Tekver tarafından 12 havariye atfen kilise olarak yapılmış. Merkezi planlı yapının dış cephesinde 12 havarinin rölyefleri yer alıyor. Kilise, 1579 yılında Osmanlılar tarafından camiye çevrilerek Kümbet Camii adını almış.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *