Milton Model

Milton Model

 

Öğrenebileceğiniz ve hatırlayabileceğiniz hipnotik dil kalıpları

Dolaylı emirler

Daha geniş bir cümle yapısı içinde yer alan emir kalıplarıdır. Örnek:

Rahatlamaya başlayabilirsin.

Kısa bir süre sonra kendini çok iyi hissedeceksin.

Negatif emirler

“Pembe filleri düşünme” ilkesidir. Genellikle negatif bir şekilde verilen emir cümlesinin içindeki olumlu kısma tepki verilir (aşağıdaki örnek cümlelerde tepki verilecek olumlu kısımların altı çizilmiştir.) Örnek:

Herşeyi anlamaya çalışma.

Bana söylemek istediğinden daha fazla şey anlatma.

Milton Model, bazı soru teknikleri ve emir kalıplarıyla başarılı diyaloglar kurmanızı sağlar.

Dolaylı sorular

Daha geniş bir cümle yapısı içinde yer alan dolaylı sorulardır. Örnek:

Bunun nasıl üstesinden geldiğini merak ediyorum.

Açılış saatlerinin saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyorum.

Bilinçdışı ile direkt iletişim kurmak ve kalıcı değişimler gerçekleştirebilmek, NLP modelleri ile mümkün.          

Yığılmış dil bilim varsayımları

“Farklı varsayımları aynı cümle içinde yığmak bu cümlelerin güçlü bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ne kadar varsayım olursa dinleyen kişi için cümleyi, soruyu anlamak ve bir varsayımı diğerinden ayırmak o kadar zorlaşır. Aşağıdaki cümle, pek çok yığılmış varsayımın kullanıldığı bir örnektir:

Ne kadar yakında bilmiyorum ama yakın bir zamanda bilinç dışının zaten yapmış olduğu öğrenmeleri fark edeceksin çünkü gevşeme sürecini rahat bir şekilde devam etmeden ve içindeki diğer senin hoşuna gidecek yararlı bir şeyi öğrenmesini sağlamadan önce öğrendiğinin bilincinde olman önemli değildir.

İletişimsel kabuller

Bir soruya düz anlamıyla cevap verilmesini değil de o soruyla ilgili tipik bir tepki verilmesini sağlayan, evet/hayır sorularıdır.

Örnek:

Saat kaç biliyor musun? (Bu sorunun cevabı “Evet, biliyorum” değil de örneğin “Evet, saat bir” olabilir.)

Kapı kilitlendi mi?

NLP’nin kazandırdıkları

Yakın gelecekte, NLP’nin daha yaygın kullanımıyla, iletişimde büyük ilerlemeler kaydedilecektir. Özellikle de Meta Model kalıplarının kullanımı bunda etkili olacaktır.

Organları kullandığımız dil

Günlük dilde organların ve onların işlevlerinin mecazi bir şekilde kullanılmasıdır. Örnek:

Tam anlamıyla baş belası bir insan.

Gönlüm ona aktı.

(Organların mecazi bir şekilde kullanımı gerçekleşebileceği için bu tür bir dil kullanırken dikkatli olmak lâzım çünkü örneğin baş belası olarak nitelendirdiğimiz kişi gerçek hayatta baş ağrısına neden olabilir.)

Dil, bilinçli kullanıldığında insanın ruhuna ve psikolojisine etki ederek, kişi üzerinde kontrol sağlayabilmektedir.

Ters Meta Model kalıpları

Bir yüzey yapısını açıklığa kavuşturmak için daha çok bilgi toplamak yerine, dildeki özellikle genelleme, silme ve çarpıtma gibi yapıları sanatlı bir şekilde ve üstü kapalı olarak kullanmaktır.

Örnekler:

Nedensel bağlaçlar, isimleştirmeler, referans indeksinin olmayışı, basit silmeler, karşılaştırmalı silmeler, belirsiz fiiller, zarflar, evrensel niteleyenler, gereklilik ve olasılık öğeleri, neden-sonuç, yanlış eşitlemeler, kıyas nesnesinin yokluğu ve zihin okuma.

Zamanla ilgili öğeler

Bunlar zamanla veya zamanın geçişiyle ilgili öğelerdir. Örnek:

Saniyeler geçtikçe, kendini daha gevşemiş ve rahat hissedeceksin.

Mekansal öğeler

Mekan veya yerle ilgili öğelerdir. Örnek:

Düşüncelerinizi şimdilik bir yana bırakalım.

Alıntılar

Alıntılar herhangi bir şeyi başka bir kaynağa yani başka bir kişiye, zamana, yere, duruma atıfta bulunarak söylemenizi sağlar. Böylece bir şey söyleyebilir ve söylediğiniz şey için sorumluluk almak zorunda kalmazsınız. Örnek:

Dolaylı anlatım: Arkadaşlarım dışarı çıktığım zaman gevşememi ve kendimi rahat hissetmemi söyler.

Dolaysız anlatım: Daha şimdi bir müşterimle konuştum ve o bana “Bu harika bir teknik!” dedi.

“Değil mi?” soruları

Cümlelerin sonuna “değil mi?” ifadesinin eklenmesiyle, ifadenin soruya dönüştürülmesidir. Örnek:

“Öyle, değil mi?” “Yaparsın, değil mi?” “Yapabilirsin, değil mi?” “Anlıyorsun, değil mi?” “Güzel, değil mi?”

Davranışsal ön kabuller

Bir tepki oluşturan davranışsal göstergelerdir. Örnek:

El sıkışmak için elinizi uzatmanız.

Beyninizi kullanarak kendinizi değiştirebilirsiniz

NLP çok büyük bir etki gücüne sahiptir. Teknolojinin imkanlarının kullanılmasıyla birlikte her geçen gün bu sistemle tanışan insanların sayısı artmaktadır.

NLP’nin sunduğu bilgileri gerek kendi yaşamınızla gerekse başka insanların deneyimleriyle karşılaştırarak sınayabilirsiniz. Böylece doğruluğuna bizzat kendiniz yaşayarak şahit olabilirsiniz.

Bir gruba özgü özelliklerin ihlal edilmesi

İnsanlara özgü belirli süreç veya ilişkilerin, normalde bu özelliklere sahip olmayan bir şey için kullanılarak ihlal edildiği süreçtir. Örnek:

Domates kendini iyi hissedebilir.

Nedensel bağlantılar (basit bağlaç, nedensellik belirten bağlantılar, direkt neden-sonuç bağlantısı)

Basit bağlaçlar, “ve” ve “ama” dır. Örnek:

İyi yiyecekler yiyor ve kendini mutlu hissediyorsun.

Nedensellik belirten bağlaçlar: -iken, -dıkça, bu yüzden, sırasında, önce, sonra, takiben, boyunca. Örnek:

Saatin tik taklarını duydukça, kendini daha gevşemiş hissedeceksin.

Direkt neden-sonuç kelimeleri: yapacak, mecbur bırakacak, neden olacak, gerektirecek, çünkü, için. Örnek:

Saat tik tak sesleri çıkardığı için, kendini gevşemiş hissedeceksin.

Belirsizlik durumuyla ilgili 4 kategori (fonolojik, noktalama, söz dizimsel, kapsam)

Belirsizlik, bir cümlenin birden fazla anlamı olmasıdır.

Fonolojik (ses bilimsel): Benzer sesli kelimelerin farklı anlamlarının olması.

Örnek: gül (fiil)/gül (isim-çiçek adı); yüz (fiil)/yüz (sayı), yaz (fiil)/yaz (mevsim)

Noktalama işaretleri: İki cümlenin, noktalama işaretinin yokluğundan dolayı iç içe girmesi ve hangi cümlenin nerede başlayıp nerede bittiğinin belli olmaması. Örnek:

Oku oğlum baban gibi eşek olma.

Söz dizimsel: Örneğin “dık” ve şahıs ekinin kullanımında bahsedilen kişi “sen” mi “onlar” mı?

Yaptıklarını bir bir anlattı bana. (“Senin yaptıklarını” mı, “Onun yaptıklarını” mı?)

Kapsam: Kullanılan sıfat, ondan sonra gelen birinci ismi mi niteliyor yoksa takiben gelen başka isimleri de niteliyor mu?

Örnek: Beş üçgen ve kare (beş üçgen ve beş kare mi? Beş üçgen ve bir kare mi?)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *