Müzisyenler, dinleyiciler ve diğerleri; Mike Stern Müzisyenler, dinleyiciler ve diğerleri; Mike Stern 20-21 Mayıs / Babylon Mekanı dolduranların yarısına yakını, Dave Weckl’ın davul set-up’ı