Platinum “Plastic-Opacity” Uluslararası Betonarme Tasarım Yarışması, birincilik ödülü      Altın oran, Antik Yunan’dan günümüze kadar tasarıma yardımcı bir etmen ve kusursuzluğun bir yans