Sağ hemisferde lezyon bulguları

 

Beynin sağ tarafı daha çok dikkat, algılama, uzaysal (çevreye ve kendine) yönelim ile ilgili olup inmede sağ hemisfer lezyonları olduğunda aşağıdaki bulgular ortaya çıkar:

  • Sol uzay yarısına ihmal, dikkat edememe,
  • Sol görme alanı defekti,
  • Sol taraf güçsüzlüğü, (hemiparezi)
  • Sol taraf duysal kayıplar,
  • Sol tarafa bakışta zorluk,
  • Sol yandan gelen uyarıları fark edememe,
  • Konuşmanın hecelemesinde ve sesin çıkartılmasında bozukluklar (dizartri),
  • Uzaysal yönelim bozuklukları.