Sol hemisferde lezyon bulguları

Sol hemisferde lezyon bulguları

 

Beynin derin ve yüzeysel yapılarının etkilenmesine bağlı beynin sol taraf lezyonlarında aşağıdaki bulgular ortaya çıkar:

  • Afazi (anlama, konuşma, tekrarlama) bozukluğu
  • Sağ taraf güçsüzlüğü (hemiparezi),
  • Sağ tarafta duysal kayıplar,
  • Sağ görme alanı kaybı,
  • Sağa bakışta zorluk,
  • Konuşmanın hecelenmesinde ve sesin çıkartılmasında bozukluklar (dizartri),
  • Okuma, yazma, hesaplama bozuklukları.

Tekrarlayan inmenin riskleri

İlk inmeden sonra hayatta kalanların 1/6’sında (%15), sonraki 5 yıl içinde inme tekrarlamaktadır.

Tekrarlayan inmelerin %25’i 28 gün içinde ölümle sonuçlanmaktadır.

Risk, inmeden sonraki 6 ay içinde yüksektir (%8.8).

Maliyeti ilk inmeden daha fazladır (375$/hasta/ay).

İkincil önleme stratejileri ve kullanılan ilaçlar hala ideal değildir.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *