Space Time Play Computer Games, Architecture and Urbanism: The Next Level

Friedrich von Borries, Steffen P. Walz, Matthias Böttger

Birkhäuser, Basel, Boston, Berlin, 2007, 496 s.

Bilgisayarın icadı oyun kavramını da esaslı biçimde değiştirdi. Artık dijital ortamda, istendiğinde web’de, sanal mekanlarda sanal oyuncularla özdeşleşerek oynanan oyunlar var. Bunlar kapsamlı mekan kurguları içinde oynanan oyunlar. Dolayısıyla, içinde oyunun varlık kazanacağı kendi özgül mimarisinin tasarlanıp inşa edildiğinden sözetmek mümkün. Hatta, bazen oyunun kendisi böyle bir mekan inşa etme etkinliğine yaslanan bir kural ve öyküleme sistematiğine de yaslanabiliyor. Sonuçta, kaçınılmaz olarak mimarlık dünyası bu oyun üretim evrenine kayıtsız kalamıyor. Hatta o evreni tasarlayanların meslek kimliklerinin giderek mimarlık olması da olağanlaşıyor. Ama asıl önemlisi, oyun evreni mimarlığı tartışmak, öğretmek, irdelemek ve yeniden okumak için mimarlara fırsatlar sunuyor. Bu kitap sözkonusu olanağı kullanmaya yönelik bir deneme. Çeşitli oyunları ve örnek durumları ele alan ve “Aşama” (Level) diye adlandırılmış bölümler halinde düzenlenmiş yüzden fazla kısa metni içeriyor. Kitap Giriş’in ardından şu “Aşamalar”dan (Level) oluşuyor: 1. Aşama: Bilgisayar ve Video Oyunlarının Mimarisi: İnteraktif Eğlencenin Kısa Zaman-Mekan Tarihi; 2. Aşama: İnandırma Şehirciliği: Dijital Metropolün Oyunsal İnşası;

3. Aşama: Her Yerde Hazır ve Nazır Oyunları: Şenlikli Yerler, Binalar, Kentler ve Manzaralar;

4. Aşama: Ciddi Eğlence: Mimari Tasarım ve Kent Planlama İçin Oyun Öğelerini Kullanmak;

5. Aşama: “Faites vos Jeux” (Şansını Dene): Ütopya ve Distopya Arasındaki Oyunlar.