Şu jazz dedikleri Şu jazz dedikleri… “Jazz singing is like pornography. You can’t say what it is, but you know it when you see it. Jazz şarkıcılığı pornografiye benzer. Ne olduğunu söyleyem