Tanının konması

 

İnmede ilk önce “neden” saptanmalı, inmenin damar tıkanmasına mı yoksa kanamaya mı bağlı olduğu bulunmalıdır. Bunun için de birtakım tanı testleri yapılmalıdır.

 

Geçici İskemik Atak ya da kısa adıyla GİA (24 saat içinde düzelen) veya inme geçiren bir hasta doktora başvurduğunda, önce hastalığı ile ilgili öykü alınır, fizik ve nörolojik muayenesi ve bazı kan tahlilleri yaptırılır. Daha sonra beynin görüntülenmesini, fonksiyonlarının saptanmasını ve beynin kan akımının değerlendirilmesini sağlayan bazı tetkikler yapılır. İnme geçiren hastada, ilk önce hangi nedenle inme geçirdiği saptanmalıdır. Bu ya bir damar tıkanması ya da bir kanama olabilir. Tıkanan damarın veya kanamanın boyutları en iyi şekilde bilgisayarlı tomografi (BT) veya magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile görülebilir.

Bu tanı testleri 3 kategoriye ayrılır;

A.Görüntüleme testleri

B.Elektriksel testler: Beynin elektriksel aktivitesinin kayıtlamasını sağlar.

C.Kan akımı testleri: Beyindeki kan akımında değişikliklere neden olan bir sorunun olup olmadığını gösterir.

İnmenin teşhis ve tedavisinde radyologlara büyük görev düşmektedir.

İnme tanısının konulabilmesi için öncelikle birtakım görüntüleme testlerinden yararlanılır. Bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme ve SPECT ile beyindeki hasarlı alanın yeri ve yoğunluğu hakkında bilgi edinmek mümkündür.