Telli sazdır bunun adı, çingenelik bunun neresinde Telli sazdır bunun adı, çingenelik bunun neresinde? Bireli Lagrene / Sara Lazarus – 22 Mart Cumartesi – İş Sanat Sahnenin hareketlenmesiyl