Turistik Andaçtan Mimari Çizime: Piranesi’nin Ortamında Veduta      Paris hava fotoğrafı, 1889. Deniz Şengel n “Bu şehrin çöküş ve yıkılış tarihini yazma fikri aklıma ilk olarak 15 Ekim 1