Uyum

Uyum

 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi iletişim sözcüklerden başka şeyleri de içerir. İletişimde asıl etkinin aşağıdaki oranlarda olduğundan söz etmiştik:

55% – vücut dili

38% – ses

7% – asıl içerik

Bu araştırma sunumlara dayandırılmıştır ve duruma göre değişebilir. Bununla birlikte pek çok iletişimde vücudun duruşu, ifadeler, göz teması ve ses tonu kullandığımız sözcüklerden çok daha önemlidir. Etkili bir iletişim kurabilmek için uyum yeteneğine sahip olmak gerekir. Karşıdaki insanla aynı görüşte olmanız gerekmese de ona tepki vermeniz ve anlaşıldığı duygusunu hissettirmeniz gerekiyor.

Karşımızdaki insanın vücut dili ve ses tonu açısından uyum ve aynalama yöntemini kullanarak ve deyim yerindeyse ‘onun dansına katılarak’ uyum yaratabiliriz. Böylece kendi dünyamız ile onun dünyası arasında bir köprü kurulur ve etkili iletişimin temeli olan güven oluşur. Kendinizi karşıdaki insanın deneyimine göre ayarlama anlamına gelen bu işleme ahenk kurma diyoruz. İletişim sanatı, ayak uydurmak ve sonra karşı tarafı yavaş yavaş amaçladığınız noktaya doğru yönlendirmek demektir. Sözel olmayan bazı eşleştirme ve yansıtma örnekleri şunlardır: