Yemek borusu manometrisi

Yemek borusu manometrisi

 

Reflü araştırmasında kullanılan testlerin amacı; teşhisi kesinleştirmek, reflü belirtilerinin olup olmadığını incelemek ve en iyi tedavi seçeneğini belirlemektir.

Bu teknik, yemek borusunun kasılmalarının gücü ile mide-yemek borusunu ayıran kapağın basıncını gösterir.

Yemek borusu manometrisi niçin yapılır?

Manometri incelemesine gerek duyulan durumlar yutma güçlüğü, ağrılı yutma, kalp dışı göğüs ağrıları, uzun zamandır göğüs kemiği arkasında yanma olması ve uzun süren ilaç tedavisine alternatif olarak cerrahi girişim planlanmasıdır. Eğer 24 saatlik pH-metri (asit ölçümü) yapılması planlanıyorsa, öncesinde manometri yapılarak pH-metri telinin (kateterinin) nereye yerleştirileceğinin saptanması gereklidir. Ayrıca cerrahi girişim düşünülen hastalarda manometri incelemesi yemek borusunun kasılma kapasitesini ortaya koyduğu gibi, hangi cerrahi yöntemin uygulanacağına karar verilmesini de sağlar.

Manometri işlemine hazırlık

Hasta, kullanmakta olduğu ilaçlar için doktoruna danışmalıdır. Girişimden 4-6 saat öncesinden itibaren katı veya sıvı gıda alınmaması önerilir. Ortalama 15-30 dakika sürebilecek girişim sırasında anestezi uygulanmaz. Girişimden sonra doktor tarafından farklı bir öneride bulunulmadıkça, hasta normal günlük hayatına devam edebilir; arabasıyla evine dönebilir ve normal biçimde yemeye devam edebilir. Doktor tarafından farklı bir öneride bulunulmadıkça ilaçlarına devam edebilir.

Manometri nasıl yapılır?

Manometri incelemesi doktor, hemşire veya teknisyen tarafından yatar pozisyonda yapılır.

Burun, sprey şeklinde lokal anestezik bir madde ile uyuşturulur. Bu sayede ince, içinden çok az miktarda su akan bir hortumun (kateter, çapı 4,5 mm) burundan geçirilerek mideye yerleştirme işlemi sırasındaki rahatsızlık en aza indirgenir. Bu sırada hasta rahatlıkla nefes alabilir, yutkunabilir ve konuşabilirse de, özellikle istenmedikçe konuşmaması ve yutkunmaması gerekir. İşlem sırasında hastadan birkaç kere derin nefes alması, kuru kuruya yutkunması veya işlemi yapan kişi tarafından kontrollü biçimde verilen yaklaşık 5 cc’lik suyu yutması istenir. İşlemden sonra bulgular doktor tarafından incelenir ve yorumlanır.

Manometri işlemi kararı, hastanın şikayetlerinin sürekli ve ciddi boyutlarda olmasıyla birlikte  cerrahi girişim aşamasında verilir.

Manometrinin yan etkisi var mıdır?

Tecrübeli kişiler tarafından yapılan bu işlemin yan etkisi yoktur. Sadece; kateter takılırken nefes borusuna kaçabilir. Bu durumda herhangi bir sorun olmadan kateter basitçe geri çekilir ve yine ilerletilir.

Ülkemizde belli merkezlerde konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilen manometri işlemi ile elde edilen bulgular reflü teşhisinde  önem taşır. Nasıl bir cerrahi yöntem uygulanacağına dair karar bu işlem ile verilir.


by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *