Yerel Bilgi

Clifford Geertz

Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Haziran 2007, 254 s.

1973’te çıkan Kültürlerin Yorumlanması (Dost Kitabevi Yayınları’nın yayın programında yer alıyor) adlı tartışmalı kitabından on yıl sonra yayımladığı, sekiz denemeden oluşan bu kitapta Geertz, “düşüncenin etnografyası” olarak tanımladığı tematik bütünlük içerisinde bilme ediminin kültürel bağlamlarını sorguluyor. Kitapta toplumsal düşüncenin yeniden biçimlendirilmesi; ahlaki imgelemin toplumsal tarihi; antropolojik anlayışın doğası; kültürel olarak inşa edilmiş kavramlar olarak sağduyu, sanat ve otorite; çağımızın akademik düşünme modelleri; adalet ve yargılama kavramlarından hareketle hukuki akıl yürütme biçimleri gibi çok çeşitli konular yorumsamacı bir tarzda ele alınıyor. Yerel Bilgi, yazarın ifadesiyle, “nasıl düşündüğümüz hakkındaki düşüncelerimize bir şeyler olduğu”, akıl yürütme araçlarının hızla değiştiği, disiplinlerarasılık söylemiyle birlikte yaklaşım ve yöntemler arasındaki farkların giderek muğlaklaştığı, buna karşılık düşünmenin hemen her boyutuyla yerelleştiği çağdaş episteme’nin “akışkan, çoğul, merkezi olmayan ve geri dönülemez biçimde dağınık” hali karşısında derlenip toparlanma ihtiyacının bir sonucu.