Yüksek Lisans Tez Projeleri      Her şey ve Çiçekler Tasarımcılar: Atsushi Sugiuchi, Can Kadir Sucuoğlu, Jerry Figurski, Joshua Taylor Sprinkling, Marcus Friesl; Tez danışmanları: Hernán